Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Galina N. Gumovskaya, Ekaterina A. Baranova, Natalia G. Sklyarova, Ksenya S. Vorkina, Lyudmila A. Donskova

https://doi.org/10.30935/ojcmt/8386

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202020

Full Text (PDF)

Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Conchita García Caselles, Natalia V. Dubinina, Liudmila A. Borbotko, Anna Yu. Shirokikh, Helen V. Sausheva

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7933

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202012

Full Text (PDF)

Natalya B. Boeva-Omelechko, Ksenia P. Posternyak, Marina R. Zheltukhina, Elena B. Ponomarenko, Elena V. Talybina, Alexander K. Kalliopin, Maria N. Ovsyannikova

https://doi.org/10.29333/ojcmt/5952

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 9, Issue 4, Article No: e201926

Full Text (PDF)

Tatyana Yu. Tameryan, Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Larisa L. Zelenskaya, Olga P. Ryabko, Marina A. Bodony

https://doi.org/10.29333/ojcmt/5869

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 9, Issue 4, Article No: e201921

Full Text (PDF)

Marina R. Zheltukhina, Nadezhda V. Bondareva, Larisa L. Zelenskaya, Irina G. Anikeeva, Lidia E. Malygina, Alexander V. Chistyakov

https://doi.org/10.29333/ojcmt/5733

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 9, Issue 2, Article No: e201907

Full Text (PDF)

Tatyana Yu. Tameryan, Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Olga B. Abakumova, Nadezhda N. Volskaya, Anastasia V. Nikolaeva

https://doi.org/10.12973/ojcmt/3958

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 8, Issue 4, pp. 377-384

Full Text (PDF)