Ayşegül Nacak, Başak Bağlama, Burak Demir

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, April 2020, Article No: e202003

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7827

Full Text (PDF)

Izabella D. Belonovskaya, Elena G. Matvievskaya, Elvira R. Saitbaeva, Alla N. Ksenofontova, Salavat M. Usmanov, Mariya B. Zatsepina, Elena V. Bakshaeva

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, April 2020, Article No: e202008

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7928

Full Text (PDF)

Yan Su, Xizhu Xiao, Wenxuan Shu

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, April 2020, Article No: e202004

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7831

Full Text (PDF)

Ülle Toode

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, April 2020, Article No: e202005

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7836

Full Text (PDF)

Natalia S. Sakharova, Tatjana V. Ezhova, Elena A. Ganaeva, Liubov G. Pak, Ilgiz M. Sinagatullin, Svetlana G. Kashina, Olga V. Popova

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, April 2020, Article No: e202009

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7930

Full Text (PDF)

Jason Anthony Cain, Cory Armstrong, Jue Hou

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, April 2020, Article No: e202006

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7853

Full Text (PDF)

Oksana V. Prikhodko, Elena I. Cherdymova, Elena V. Lopanova, Natalya A. Galchenko, Alexander I. Ikonnikov, Olga A. Mechkovskaya, Olga V. Karamova

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, April 2020, Article No: e202010

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7931

Full Text (PDF)

Masuma Mammadovа, Zarifa Jabrayilova, Aytac Isayeva

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, April 2020, Article No: e202007

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7877

Full Text (PDF)