Ayşegül Nacak, Başak Bağlama, Burak Demir

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7827

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202003

Full Text (PDF)

Izabella D. Belonovskaya, Elena G. Matvievskaya, Elvira R. Saitbaeva, Alla N. Ksenofontova, Salavat M. Usmanov, Mariya B. Zatsepina, Elena V. Bakshaeva

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7928

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202008

Full Text (PDF)

Yan Su, Xizhu Xiao, Wenxuan Shu

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7831

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202004

Full Text (PDF)

Ülle Toode

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7836

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202005

Full Text (PDF)

Natalia S. Sakharova, Tatjana V. Ezhova, Elena A. Ganaeva, Liubov G. Pak, Ilgiz M. Sinagatullin, Svetlana G. Kashina, Olga V. Popova

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7930

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202009

Full Text (PDF)

Jason Anthony Cain, Cory Armstrong, Jue Hou

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7853

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202006

Full Text (PDF)

Oksana V. Prikhodko, Elena I. Cherdymova, Elena V. Lopanova, Natalya A. Galchenko, Alexander I. Ikonnikov, Olga A. Mechkovskaya, Olga V. Karamova

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7931

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202010

Full Text (PDF)

Masuma Mammadovа, Zarifa Jabrayilova, Aytac Isayeva

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7877

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202007

Full Text (PDF)