Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Conchita García Caselles, Natalia V. Dubinina, Liudmila A. Borbotko, Anna Yu. Shirokikh, Helen V. Sausheva

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7933

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202012

Full Text (PDF)

Marina R. Zheltukhina, Nadezhda V. Bondareva, Larisa L. Zelenskaya, Irina G. Anikeeva, Lidia E. Malygina, Alexander V. Chistyakov

https://doi.org/10.29333/ojcmt/5733

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 9, Issue 2, Article No: e201907

Full Text (PDF)