Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Galina N. Gumovskaya, Ekaterina A. Baranova, Natalia G. Sklyarova, Ksenya S. Vorkina, Lyudmila A. Donskova

https://doi.org/10.30935/ojcmt/8386

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202020

Full Text (PDF)

Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Conchita García Caselles, Natalia V. Dubinina, Liudmila A. Borbotko, Anna Yu. Shirokikh, Helen V. Sausheva

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7933

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 3, Article No: e202012

Full Text (PDF)

Behzad Anwar, Abrar Hussain Qureshi

https://doi.org/10.29333/ojcmt/5863

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 9, Issue 4, Article No: e201918

Full Text (PDF)