Tatyana Yu. Tameryan, Marina R. Zheltukhina, Gennady G. Slyshkin, Larisa L. Zelenskaya, Olga P. Ryabko, Marina A. Bodony

https://doi.org/10.29333/ojcmt/5869

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 9, Issue 4, Article No: e201921

Full Text (PDF)