Agamirza E. Bashirov, Gunesh Bashirova

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2339

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 1, Issue 3, pp. 60-82

Full Text (PDF)