Oksana V. Prikhodko, Elena I. Cherdymova, Elena V. Lopanova, Natalya A. Galchenko, Alexander I. Ikonnikov, Olga A. Mechkovskaya, Olga V. Karamova

https://doi.org/10.29333/ojcmt/7931

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 10, Issue 2, Article No: e202010

Full Text (PDF)

Kati Förster

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2485

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 4, Issue 4, pp. 34-57

Full Text (PDF)

Duygu Aydin

https://doi.org/10.29333/ojcmt/2460

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 4, Issue 1, pp. 173-184

Full Text (PDF)