Global Şirketlerin Değişen Medya Platformlarındaki Glokal Reklam Stratejileri

İbrahim Dalkılıç 1 *

More Detail


Abstract

Günümüzün değişen pazar koşullarında markaların daha rekabetçi yaklaşımlar üzerinden pazarlama faaliyetlerini yürütme zorunluluğu giderek artmaktadır. Global ölçekli markalar küreselleşmenin de etkisiyle dış pazarlara yönelirken hem global tutumlarını koruma yoluna gitmekte, hem de faaliyet yürüttükleri yeni pazarların yerel koşullarına göre pazarlama stratejilerini kurgulamaktadırlar.
Küreselleşme ile dünya, dönüşü olmayan bir yola girmiştir ve değişen koşullara göre yeni stratejiler geliştirme zorunluluğu doğurmuştur. Tüketim kültürünü şekillendirme de ticari bir anahtar bir rolü olan reklam da yeni düzene göre yeni bir forma kavuşmuştur.
Bu çalışmanın konusu olan; Coca-Cola ve Pepsi gibi global markalar da ulaştıkları her coğrafyada yerel tercihleri ve beklentileri göz ardı etmeme eğilimindedir. Bu bağlamda; günümüz rekabetçi piyasa koşullarının popüler yaklaşımı “global düşün, yerel davran” birçok global firmanın yakın dönemdeki pazarlama prensibi olmuştur. Bu yaklaşım reklamcılıkta aynı anda hem global hem de lokal olmayı gerektirdiğinden, terminolojiye global-lokalın karşılığı olan “glokal” kavramı girmiştir.
Araştırmanın amacı; global firmaların glokal reklam anlayışı üzerine değerlendirmeler yaparak, Türkiye pazarında Coca-Cola ve Pepsi firmalarının resmi Facebook kanallarından 2016 yılında yayınlanan ve en çok izlenen reklam fimleri üzerinden nicel içerik analizi yapmaktır.

Keywords

küreselleşme reklamcılık glokal kitle kültürü

License

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Article Type: Research Article

Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 7, Issue December 2017 - Special Issue, pp. 22-27

Published Online: 01 Dec 2017

Article Views: 361

Article Downloads: 134

Open Access References How to Cite This Article