Female Hairdresser-Client Communication: What They Talk and What Secret They Share in Barber Armchairs!

Rüçhan Gökdağ 1 *, Nasıf Ali Ünügür 1
More Detail
1 Anadolu University, Turkey
* Corresponding Author
Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume 6, Issue September 2016 - Special Issue, pp. 33-52. https://doi.org/10.30935/ojcmt/5660
OPEN ACCESS   1073 Views   855 Downloads   Published online: 01 Sep 2016
Download Full Text (PDF)

ABSTRACT

People who live and work in cities have to go hairdresser regularly in Turkey. And if there is no extraordinary state, they prefer to go to the same hairdresser. The longevity character of hairdresser-customer relation; turns this relation to an interpersonal communication. This affiliation sometimes has gone too far to share some secrets. In today’s world, communication in family, in work life, and between close friends has been gradually dissolving. Nobody has time to listen to nobody. People talk less with each other. Barber armchairs provide the enough time to customers whose husband and wife or close friends do not give them to talk. In this context, the time which customers spent in barbers’ armchair has been passing through with a nice conversation, discharge and sharing the mental distresses. This study has been conducted to reveal the subjects talked in between hairdresser and his/her customers, and how much the talks have been repeated at later comings. Thirteen female hairdressers working in Eskisehir were interviewed. After that, the results discussed and created some groups of theme to analyze.

CITATION

Gökdağ, R., & Ünügür, N. A. (2016). Female Hairdresser-Client Communication: What They Talk and What Secret They Share in Barber Armchairs!. Online Journal of Communication and Media Technologies, 6(September 2016 - Special Issue), 33-52. https://doi.org/10.30935/ojcmt/5660

REFERENCES

 • Baryaman, E. S., Aslan, M., Saltoğlu, N., Yakar, H., Kocazeybek, B., & Samastı, M. (2011). Esnaf ve Belediye Çalışanlarında Hepatit B Seroepidemiyolojisinin Değerlendirilmesi ve Hepatit Sertifika Eğitimi Çalışması. Viral Hepatit Dergisi, 17(1).
 • Batu, S.; Kırcaali İftar, G.; Uzuner, Y. (2004). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5 (2) 33-50.
 • Bildik, T. (2013). Ölüm, kayıp, yas ve patolojik yas. Ege Tıp Dergisi, 52(4).
 • Boztaş, G., Çilingiroğlu, N., Özvarış, Ş. B., Karagöz, A., Karataş, F., Kara, G.,... & Güzel, T. (2006). Ankara İlinin Bir Semtinde Bulunan Kuaför ve Güzellik Salonlarında Çalışan Kişilerin Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bazı Görüş ve Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 13(1), 060-068.
 • Canyılmaz, D. Berber ve Kuaför Hizmetlerinde DAS Uygulamaları. (2009). 6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi.
 • Çelik, S., & Sayıl, I. (2006). Patolojik yas kavramına yeni bir yaklaşım: Travmatik yas. Kriz Dergisi, 11, 29-34.
 • Güzel, D. (2013). Erzurum İlinde Faaliyet Gösteren Bayan ve Erkek Kuaförlerinin, Ergonomik Çalışma Koşulları, Mesleki Rahatsızlıklar ve İş Memnuniyeti Yönünden İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 345-358.
 • Mermer, G., Türk, M., & Durusoy, R. (2015). Kadın Kuaförlerinin Çalışma Koşulları ve Mesleki Sağlık Sorunları. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 14(51-52).
 • Özgüven, İ. E. (2004). Görüşme ilke ve teknikleri. Ankara. Pdrem Yayınları.
 • Şahin, N. H., Bilgiç, D., Esen, Ü., Çetinkaya, R., & Tozoğlu, Z. (2009). Bayan Kuaförü Çalışanlarının Hepatit B'ye İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Belirlenmesi. TAF Preven Med Bull, 8(2), 147-54.
 • Togan, T., Tosun, S., Turan, H., & Arslan, H. (2014). Aksaray İl Merkezinde Kuaför Çalışanlarının Hepatit Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Davranışları. Ege Tıp Dergisi, 53(4).
 • Togan, T., Tosun, S., Turan, H., & Arslan, H. (2014). Manisa il merkezinde berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının Hepatit konusundaki bilgi düzeyi, tutum ve davranışları. Ankem Dergisi, 28(2), 50-57.
 • Yıldırım, A.; Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, A.; Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • "Adli Tıp, Erdoğan ve Davutoğlu'nu yalanladı...Canlı bomba Türkiye vatandaşı, TAK'li çıktı...". Cumhuriyet. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/485563/Adli_Tip__Erdogan_ve_Davutoglu_nu_yalanladi...Canli_bomba_Turkiye_vatandasi__TAK_li_cikti....html
 • "Ankara Kızılay'da bombalı saldırı: 37 ölü". NTV.com.tr. 14 Mart 2016. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.ntv.com.tr/turkiye/ankara-kizilayda-bombali-saldiri-37-olu,sxYYSU-FdUeqjI6Ok6GjdQ
 • "Ankara Tabip Odası: Kayıplarımız 106 kişi". Doğan Haber Ajansı. 14 Ekim 2015. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.dha.com.tr/ankara-tabip-odasi-kayiplarimiz-106-kisi_1048017.html
 • "Ankara saldırısını TAK üstlendi". BBC Türkçe. 17 Mart 2016. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/03/160317_tak_ankara_saldisi
 • “Ankara'da bombalı saldırı: 28 kişi hayatını kaybetti". NTV.com.tr. 22 Şubat 2016. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.ntv.com.tr/turkiye/ankaradabombali-saldiri-28-kisi-hayatini-kaybetti,zr83Fy9280ur1OzGAjqQwQ
 • "Başbakanlık Koordinasyon Merkezi Açıklaması". Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı. 11 Ekim 2015. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=4fb00379-6412-4b85-ba20-8c8c630aec69
 • "Facebook’a taşan kuaför sohbetleri". Blog.milliyet.com.tr. 27 Kasım 2011. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://blog.milliyet.com.tr/facebook-a-tasan-kuafor-sohbetleri/Blog/?BlogNo=336050
 • “Güzellik salonlarına sosyal beklentiler için de gidiliyor”. Milliyet.com.tr. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.milliyet.com.tr/guzellik-salonlarina--sosyal-beklentiler--icin-de-gidiliyor-pembenar-detay-ask-1656635/
 • "Hepimiz bu meslek sayesinde bir yerlere geldik." Hairist.com.tr. 7 Haziran 2013, Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, https://www.hairist.com.tr/mahmut_ebil_hepimiz_bu_meslek_sayesinde_bir_yerlere_geldik.-278--.html
 • “Kadınlar ve kuaförleri arasındaki özel ilişkiye dair”. Haberturk.com. 25 Temmuz 2015, Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.haberturk.com/yazarlar/dicle-keskinoglu/1107182-kadinlar-ve-kuaforleri-arasindaki-ozel-iliskiye-dair
 • “Ruhu yaralayan fısıltılar”. Milliyet.com.tr. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.milliyet.com.tr/ruhu-yaralayan-fisiltilar-pembenar-detay-ask-1585126/
 • “Saçımı yapabilirsin, arkadaşım olamazsın”. Milliyet.com.tr. 25 Eylül 2011, Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.milliyet.com.tr/sacimi-yapabilirsin-arkadasim-olamazsin/pazar/haberdetay/25.09.2011/1442733/default.htm
 • "Suruç'taki bombacının kimliği kesinleşti". İstanbul: Haberturk.com. 21 Temmuz 2015. Erişim tarihi 15 Mayıs 2016, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1106032-suructaki-bombacinin-kimligi-kesinlesti